ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ website ของ เกษตรภัณฑ์บึงสามพัน ศูนย์รวมอุปกรณ์ด้านการเกษตรที่ครบวงจร แก่เกษตรกรแบบยั่งยืน " สินค้าดี มีคุณภาพ ราคายุติธรรม"
อุปกรณ์การเลี้ยงไก่เนื้อ-ไก่ไข่
อุปกรณ์การเลี้ยงนกกระทา
อุปกรณ์อีแว๊ป

อุปกรณ์การเลี้ยงไก่เนื้อ และไก่ไข่
ศูนย์รวมอุปกรณ์การเลี้ยงไก่เนื้อ
และไก่ไข่อาทิถาด อาหารถังนํ้า
ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหา
ด้านการเลี้ยง

(คลิกดูภาพ) คลิก

อุปกรณ์การเลี้ยงนกกระทา
ศูนย์รวมอุปกรณ์การเลี้ยงนก
กระทาตั้งแต่นกเล็กถึงนกระยะไข่
และนกเนื้อยินดีให้คำปรึกษา

(คลิกดูภาพสินค้า)

อุปกรณ์ระบบอีแว้ป
ศูนย์รวมอุปกรณ์เกี่ยวกับอีแว้ป
ซึ่งเป็นระบบที่นิยมมากที่สุดของ
ภาคปศุสัตว์ ในราคาพิเศษ

(คลิกดูภาพสินค้า)
อุปกรณ์เลี้ยงสุกร
อาหารสัตว์-ยาสัตว์
เบ็ตเตล็ด
อุปกรณ์การเลี้ยงสุกร
ศูนย์รวมอุปกรณ์การเลี้ยงสุกร
ที่ครบวงจรในการเลี้ยงตลอดจน
แนะนำปรึกษาปัญหาด้านการ
เลี้ยง
(คลิกดูภาพสินค้า)
อาหารสัตว์และยาสัตว์
เป็นผู้แทนจำหน่ายอาหารสัตว์
์ที่ได้มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
และเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย

(คลิกดูภาพสินค้า)
เบ็ตเตล็ดสำหรับสุนัข
อุปกรณ์สำหรับเจ้าตูบที่แสนรัก
ของท่านเรามีให้เลือกอย่างมากมาย

(คลิกดูภาพสินค้า)
October 6, 2010
ตัวแทนจำหน่าย